OORLOG IN DIE WêRELD VAN DIE OU TESTAMENT: VERSKEIE PERSPEKTIEWE

  • Eben Scheffler UNISA
Keywords: Hermeneutics, Old Testament, War, Hermeneutiek, Ou Testament, Oorlog

Abstract

Author Biography

Eben Scheffler, UNISA
Ou Testament en Ou Nabye Oosterse Studies, UNISA
Published
2016-05-24
Section
Articles