NEW AVENUES: THE DIALOGICAL NATURE AND METHOD OF BIBLE INSTRUCTION*

J A Smit

Abstract


Die veld van die opvoedkunde vorm een van die primêre arenas waarin die politieke stryd om `n meer demokratiese samelewing in Suid Afrika daar te stel, hom afspeel.

Die daarstel van `n nuwe, meer relevante opvoedkunde konfronteer opvoeders  met die taak om navorsing te doen oor en te eksperimenteer met veral nuwe metodes en `n meer demokratiserende verwerking van kurrikulum-en kursus inhoude. Die verkenning van die dialogise aard en metode van Bybel/godsdiensonderrig moet binne hierdie raamwerk sowel as binne die raamwerk van interdissiplenêre dialoog beoordeel word. Die transformerende effek van die kommunukasie tussen God en die mens, die aspekte van sowel die transformerende gebeure in die didaktiese kommunikasieproses, die kontekstuele betrokkenheid van die dialogise leerervaring en die transformerende effek van die gesuggereerde emosionele ruimte in die leersituasie vorm die beginsels ten grondslag van hierdie voordrag. Die dialogise model kan effektief aangewend word om leerlinge/student te begelei om Bybelinhoude selfstandig en relevant te kontekstualiseer, om die gesonde persoonliksheid- en sosiale ontwikkeling van leerlinge interaksioneel te stimuleer en om `n meer demokratiese asook assertiewe ingesteldheid by leerlinge te stimuleer.

 

The aim of this article is to participate in the dialogue on a more democratic, more effective an a more relevant education system for pupils in South Africa, especially in the field of Bible/religious education.  I give a broad overview of the general needs in education and then proceed to motivate and explain the nature, function and use of what I would like to call a dialogical model of instruction.


Keywords


Dialogical;

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.7833/38-0-1730

Refbacks

  • There are currently no refbacks.ISSN 2305-445X (online); ISSN 0254-1807 (print)

Attribution CC BY-NC-ND 4.0


Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2013.


Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help