STUDIEGROEP TEOLOGIE (OOS-KAAP)

  • J W V van Huyssteen Universiteit van Port Elizabeth

Abstract

Vanweë die feit dat die Oos-Kaapland geografies redelik afgesonder is, bestaan daar geruime tyd reeds ‘n groot behoefte by plaaslike teoloë, asook predikante van verskillende kerke, om op een of ander wyse te deel in ‘n groepsbesinning oor aktuele probleme binne die konteks van die huidgie teologiese diskussie.  Die bestaan van die Universiteit van Port Elizabeth het dit moontlik gemaak om iets in hierdie verband te organiseer, en gedurende Januarie 1978 kom die Studiegroep Teologie (Oos-Kaapland) op inisiatief van die plaaslike Departement Bybelkunde tot stand.

Author Biography

J W V van Huyssteen, Universiteit van Port Elizabeth
Departement Bybelkunde
Published
2020-04-06
Section
COMMUNICATIONS