ONTWERP EN INTEGRASIE VAN BYBELKUNDELEERPLANNE

  • P P A Kotzé Universiteit van Pretoria
Keywords: Religious education, South African Schools

Abstract

Op die gebied van leerplanontwerp is die jongste verlede druk navorsing gedoen.Op eie bodem is baanbrekerswerk gedoen deur ‘n navorsingsgroep aan die Randse Afrikaanse Universiteit.  Vergelyk ook J S Hill, doktorale proefskrif: Kriteria vir seleksie en ordening van kurrikuluminhoud, Preotira, 1974; F van der Stoep en W J LouW, Inleidng tot die didaktiese Pedagogiek, Pretoria, 1976; R A Krüger, doktorale proefskrif: Beginsels en kriteria vir Kurrikulumontwerp, Pretoria, 1980.  Laasgenoemde haal H A Hesse en W Manz, Einführung in die Curricuumforschung, Stuttgart, 1971, 9, aan wat sê: “Curriculum is tzu einem den pädagogischen Bereich veranlassenden Modewort geworden”.  Ook D K Wheeler, Curriculum Process, London, 1976 wat sê: “Interest in the curriculum can be paralleled only by the scientific movement of the twenties.”

Author Biography

P P A Kotzé, Universiteit van Pretoria
Teologie Fakulteit B
Published
2021-10-09
Section
EDUCATION FORUM