Pienaar, D N, Universiteit van die Oranje-Vrystaat, South Africa