Kloppers, Elsabe, Departement Praktiese Teologie Universiteit van Suid-Afrika, South Africa