Terblanche, F H, Universiteit van die Oranje-Vrystaat, South Africa