Botha, J H, Die Onderwyserskollege, Port Elizabeth, South Africa